top of page

PETR HELBICH

Fotografická monografie Petra Helbicha vyšla u příležitosti jeho davadessátých narozenin. Vyšla v nakladatelství Fotorenesance Karla Koutského, který spolupracoval na výběru a uspořádání fotografií. Grafická úprava Bohuslav Šír, tisk Ateliér Avart.

bottom of page